...

Adóváltozások 2020

Kategória: Pénzhírek | Cikk Gyors olvasása
MEGOSZTÁS

Nyugdíj melletti munka, ÁFA, Társasági adó, EVA, helyi adók, SZJA, TB járulék, illeték - ezek változnak 2020-ban

 

 

A megszokottól eltérően idén évvégén egyelőre nem remegett meg a Föld a következő évre várható adóváltozásoktól. Csak egy salátatörvényt fogadott el a napokban az Országgyűlés, és a Parlament oldalán sem találtam semmilyen nagy horderejű változást ígérő beadványt.

 

Direkt kérdést is kapott a kormány az adóváltozásokat és a 2020-as adóterveit illetően, amire Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára válaszolt. A cél továbbra is a Versenyképesebb Magyarországért program által meghatározott elvek követése...

 

Ezeket foglalom ma össze (T/8015, T/8021, T/8038, és 2019/99/88.felszólalás), és természetesen folyamatosan frissítem, ahogy jönnek a hírek. A 2019-ben érvénybe lépett változásokról itt írtam korábban.

 

 

 

Időben értesülnél ezekről, hogy felkészülhess a változásokra, ha szükséges? Kattins, és nem maradsz le róluk:

 

Kérem a Heti PénzTippet!

 

 

Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosítása

 

 

Adóváltozások 2020

 

 

A jóváhagyott T/8015 javaslat csak kis mértékben módosítja az adótörvényeket, inkább pontosít. A T/8021 és a T/8038 még elfogadásra és kihirdetésre vár.

 

Mi minden változik és hogyan, a Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló 2019.évi ... törvény által?

 

 

1995. évi CXVII. törvény - SZJA törvény változásai

 

 

Az életbelépő kiegészítés kimondja, hogy tartós befektetési szerződést (TBSZ) köthet a magánalapítvány magánszemély, mint kedvezményezett javára történő vagyoni juttatás céljából; Ezenkívül a bizalmi vagyonkezelő, a bizalmi vagyonkezelési szerződés teljesítése céljából.

 

Ezekben az esetekben a TBSZ hozamot kiemeli az osztalékból származó jövedelmek közül.

 

Az elfogadott javaslat átnevezi az "egyéb szálláshely-szolgáltatást" ezentúl "magánszálláshely-szolgáltatássá".

 

A családi adókedvezmény pedig 2020. július 1-től igénybe vehető a munkaerőpiaci járulék (1,5%) terhére is, az egységesített TB járulék miatt.

 

Fontos változás, hogy a négy gyermeket nevelő nők 2020. január 1-től mentesülnek az SZJA megfizetése alól.

 

 

1996. évi LXXXI. törvény - Társasági adó törvény változásai

 

 

2020. január 1-től megszűnik az EVA. ez minden olyan törvényre hatással van (változnak), amelyben szerepel. Így a kivezetés érinti a KATA-t, az EKHO-t, a helyi iparűzési adót, a társasági adót, valamint az ÁFA és a számviteli szabályokat is.

 

Az EVA alanyok ÁFA alannyá is válnak. Emiatt, mint azoknak akik a tevékenységüket kezdik, nyilatkozniuk kell 2020. január 15-ig, ha csakis adómentes tevékenységet folytatnak.

 

Átmeneti intézkedésként bekerült a törvénybe, hogy az adóelőleg-feltöltést választó adózók esetében a kötelezettség teljesítésének határideje az adózó 2019. adóéve utolsó hónapjának 20. napja.

 

 

2007. évi CXXVII. törvény - ÁFA törvény módosításai

 

 

Várhatóan 2021. tavaszától bevezetésre kerül az ÁFA bevallási tervezet, amit a NAV készít majd el. Hiszen 2020. július 1-től minden vállalkozói számlát, 2021. január 1-től pedig a magánszemélyeknek kiállított számlákat is látni fogja a NAV online.

 

Ebből következően minden kiállított számlának tartalmaznia kell a vevő adószámát / adóazonosító jelét.

 

Eddig csak azokat a számlákat látta online a NAV, amelyek elérték a 100 000 forintos ÁFA összeget. Ez az értékhatár megszűnik. 

 

EVA alanyként 2020. január 15-ig nyilatkoznod kell, ha ÁFA-mentes tevékenységet folytatsz. Ha elmulasztod a határidőt, akkor ÁFA-s leszel...

 

 

1990. évi C. törvény - A helyi adókról szóló törvény változásai

 

 

Átmeneti szabály az EVA kivezetése miatt, hogy az EVA alanyainak a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített megállapítására még a 2019-ben kezdődő adóévre is lehetőségük lenne.

 

Az önkormányzat rendelete - valamennyi vállalkozóra azonos feltételekkel - határozhatja meg, hogy a vállalkozó az alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége 10%-ának megfelelő összeggel csökkentheti az adóját.

 

 

Adóváltozások 2020

 

 

1990. évi XCIII. törvény - Illetéktörvény módosításai

 

 

Várhatóan 2020. február 1-től léphet majd életbe az a módosítás, amely bezár egy újabb kiskaput.

 

Amennyiben külterületi ingatlan megvásárlása után történik meg a belterületbe vonása az ingatlannak, akkor az értéknövekedés miatti különbözet 90%-a illeték alapot képez az ingatlan átruházásakor, ha a belterületbe vonás 10 éven belül történt.

 

Ezt az eladónak / átruházónak kell majd megfizetnie. Akkor is számolni kell ezzel, ha kapcsolt vállalkozás vagy jogelőd vagyonáról van szó...

 

Ezen kívül kiegészül az illetéktörvény a vagyonkezelő alapítványok működésével összefüggő vagyonszerzések illetékjogi megítélésével is. Ezekre a bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó illetékszabályokat kell majd alkalmazni

 

 

1997.évi LXXX. törvény helyett új TB törvény várható 2020. július 1-től

 

 

A módosítási javaslat elfogadásával 2020. július 1-től egységesítik, vagyis összevonják a fizetendő társadalombiztosítási járulékokat. Mértéke 18,5%. Amennyiben csak nyugdíjjárulék fizetésére vagy kötelezett, akkor annak mértéke 10%.

 

Jelenleg 10% a nyugdíjjárulék, valamint 8,5% az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék. Elsősorban ez az összevonás az adminisztrációs terheket csökkenti.

 

A járulék alapot képező jövedelem – a korábbi szabályozástól eltérően az átláthatóság kedvéért – külön §-ban került szabályozásra, és tartalmazza a korábbi Korm. rendeletben szabályozott rendelkezéseket.

 

A járulékalapot nem képező jövedelmek körét is rögzíti a rendelkezés.

 

Vállalkozók járuléka

 

De akkor további előnyös változást is jelent Számodra (csökkenést), ha egyéni vagy társas vállalkozó vagy, hiszen enyhülnek a minimum járulékalap szabályok...

 

Eddig vállalkozóként legalább az aktuális minimálbér / garantált bérminimum másfélszerese után kellett megfizetned a járulékokat.

 

2020. július 1-től viszont Rád is az egységes járulék mérték vonatkozik majd, vagyis havonta legalább a minimálbér (2020-ban 161.000 Ft) ill. garantált bérminimum (2020-ban 210.600 Ft) 18,5%-át kell megfizetned.

 

Nyugdíj melletti munka

 

Egységessé válik az is, hogy 2020. július 1-től, ha saját jogú nyugdíjasként kereső tevékenységet végzel, akkor NEM kell majd járulékot fizetned. Mindegyik jogviszonyban csakis a 15% SZJA fizetési kötelezettséged lesz.

 

Eddig ez a kedvezmény csak a munkaviszonyban álló nyugdíjasokat illette meg.

 

Ezzel összhangban kiegészítésként bekerült a nyugdíjtörvénybe (1997. évi LXXXI. törvény), hogy a saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe.”

 

Mivel a nyugdíjas nem lesz biztosított egyéb jogviszonyaiban, így ez a munkáltatók számára is, a vállalkozók számára is könnyítés. Ha például, mint munkáltató, a KIVA szerint adózol, akkor a nyugdíjas munkavállaló részére kifizetett bér nem növeli a KIVA adóalapot.

 

Ugyanezen okból változik e téren az EKHO törvény is (2005. évi CXX. törvény), ugyanis ha a magánszemély az adóév 183 napját meghaladóan saját jogú nyugdíjas, akkor az ekho mértéke 9,5 százalék lesz.

 

A 9,5 százalékos mértékkel levont, magánszemélyt terhelő ekho személyi jövedelemadónak minősül.

 

Az egységes járulék bevezetése okozza azt a kedvező változást is, hogy a teljes 18,5%-os járulék terhére igénybe tudod venni a családi adókedvezményt. Garanciális szabályként továbbra is rögzített, hogy az igénybe vett családi járulékkedvezmény nem csökkenti a biztosított tb-ellátásra való jogosultságát.

 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2020. január 1-től 7.710 Ft / hó (257 Ft / nap) lesz.

 

A munkáltatói és munkavállalói TB járulék befizetésekből az állami adóhatóság 54%-ot nyugdíjjárulék címén a Nyugdíjbiztosítási Alapnak, 37,9%-ot egészségbiztosítási járulék címén az Egészségbiztosítási Alapnak, 8,1%-ot munkaerő-piaci járulék címén a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak naponta utal át.

 

Tállai András, pénzügyminisztériumi államtitkár, a kormánynak címzett kérdésre adott válaszában pedig ígéretet tett arra, hogy "a gazdaság jó teljesítménye esetén ez tovább fog csökkenni 2020. július 1-jétől újabb 2 százalékkal, tehát 15,5 százalék lesz a szociális hozzájárulási adó mértéke."

 

Amennyiben nincs TB jogviszonyod, akkor nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából megállapodást köthetsz, 22 % nyugdíjjárulék fizetésének vállalása mellett - eddig 24% volt.

 

 

 

Amennyiben nem vagy jogosult TB ellátásra, akkor a saját, valamint a veled együtt élő gyermeked egészségügyi szolgáltatásának biztosítására is köthetsz megállapodást. Ennek a járuléknak a fizetendő havi összege:

 

 • Nagykorú állampolgár esetén a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér 50 százaléka,
   
 • 18 évesnél fiatalabb gyermek esetén a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér 30 százaléka.
   
 • A Magyarország területén oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató külföldi állampolgár egészségügyi szolgáltatására a megállapodás megkötése napján érvényes minimálbér 30 százalékának megfelelő havi összegű járulék megfizetésének vállalása

 

 

2017. évi CL. törvény - az adózás rendjének változásai

 

 

2020-tól megszűnik az a szabály, hogy csak meghatározott értékhatár feletti áthárított adót tartalmazó számláról kell adatot szolgáltatni. Minden számláról adatot kell szolgáltatni.

 

A számlákon fel kell tüntetni a vevő adószámát is.

 

Kiterjesztik a számlaadási kötelezettséget az eddig adómentes ügyletekre bizonyos körére is. Ilyanak például: magán egészségügyi szolgáltatás, fogorvos, egyéb oktatás, ingatlan értékesítés.

 

A számla kiadásának határideje 15 napról 8 napra rövidül.

 

Bevezetik az adóalap-csökkentést behajthatatlan követelés esetén abban az esetben, ha az ÁFA törvényben előrt feltételek teljesülnek. Ehhez előírják egy lekérdező felület létrehozását, ahol mindez ellenőrizhető.

 

 

2000. évi C. törvény - Számviteli törvény módosításai

 

 

Az eddig 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke, mely a vállalkozó döntésétől függően, a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolható volt, 2020. január 1-től megemelkedik 200.000 Ft-ra.

 

A Fenti törvénymódosításokkal összhangban változnak a következő törvények is:

 

 • 2018. évi LII. törvény - Szociális hozzájárulási adóról szóló törvény módosításai
 • 2010. évi CXXII. törvény - a NAV-ról
 • 2007. évi LXXV. törvény - a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról
 • 2017. évi CLII. törvény - az Uniós Vámjog végrehajtásáról

 

 

Adóváltozások 2020

 

 

2012. évi CXLVII. törvény (Kattv.) változása

 

 

Mindenféle hírek keringenek a neten egy kiszivárgott belső munkaanyag alapján, hogy szigorítani akarják a KATA feltételeit. Nem tudom, mi az igazság, de a jó magyar mondás szerint, nem zörög a haraszt, ha...

 

Mindenesetre hiába kutattam a Parlament. hu oldalon, erre utaló Irományt még nem találtam. Ha kíváncsi vagy a kiszivárgott hírek alapján szóba jöhető matekra, itt találtam egy jó cikket.

 

A változtatásokat, melyekről jelenleg még a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamarával egyeztet a Pénzügyminiszter, 2020. I. félévében tervezik benyújtani a Parlamentnek. Egyelőre ennyit tudni...

 

 

1994. évi LIII. törvény - végrehajtási törvény várható változása

 

 

Találtam viszont egy olyan módosító javaslatot, ami könnyíthet az adósság csapdába került, tartozásokkal teli emberek terhein. Ez fontos lehet Számodra akkor is, ha adótartozást halmoztál fel.

 

Jelenleg egy tartozásnál 33%-a, több tartozás miatti egyidejű levonás esetén pedig akár 50%-a is "elvihető" a jövedelemnek. A módosító javaslat ezt változtatná meg 20% és 33%-ra.

 

Emellett a jelenleg hatályos szabályok alapján a havonta kifizetett munkabérnek csak az a része mentes a végrehajtás alól, amely megfelel az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének. 

 

Ennek az összegét növelné a módosítás, mely alapján mentes lenne a végrehajtás alól a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely megfelel a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér).

 

Úgy érzed, elveszel a pénzügyeidet illető változások tengerében? Jól jönne a független szakértői segítség pénzügyi problémáidhoz? Szeretnél tudatosan jó pénzügyi döntéseket hozni? Segítünk:

 

Jól jönne a segítségetek, Móni!

 

Dönts tudatosan és erősödj meg pénzügyileg!

Móni

(Szerző és képek: Czirákiné Kocsis Mónika - minden jog fenntartva (2019.12.09.))

 

Vissza

Címkék : TB jogviszony, adózás 2020, adóváltozások 2020, járulékok, nyugdíj melletti munka járulékai, vállalkozói pénzügyek, vállalkozás nyugdíj mellett, egészségügyi ellátás, SZJA 2020, SZJA törvény változása, EVA, kisadózók tételes adója, KATA vállalkozó, Versenyképesebb Magyarországért Program, minimálbér 2020

Hozzászólások :

Csatlakozz a beszélgetéshez!

Oszd Meg a Cikket :


Szerző

Czirákiné Kocsis Mónika

Írásaimban megmutatom a főbb buktatókat, összegyűjtöm a szempontokat, összehasonlításokat és kalkulációkat készítek a pénzügyi döntéseid megkönnyítésére, a megfelelő tanácsadó kiválasztására. Naprakész információkat találsz napi pénzügyeidhez. Segítek akkor is, ha pénzügyi tanácsadó vagy, hogy szakmailag felkészültebben, valóban ügyfélérdekből tárgyalhass, és valós segítővé válhass, mert érdemes, széles piaci ismeretekkel, megfelelő szakértelemmel, etikusan dolgozni. Ha független pénzügyi tanácsadóra van szükséged a pénzügyi problémád megoldásához, vagy szívesen lennél a munkatársunk, hívj fel :)

Kapcsolódó cikkeink:

 

Úgy gondolod Te is, hogy hozzáértő és etikus független pénzügyi tanácsadókra van szükség? Fontosnak tartod Te is a pénzügyi tudatosságot? Segíts nekünk, hogy minél több emberhez jusson el blogunk, és kattints a "Tetszik az oldal" gombra :)

 

Örömmel tölt el, ha elég értékesnek találod írásaimat vagy az általam készített képeket, infografikákat és grafikonokat, hogy felhasználd. Forrásmegjelöléssel linkelve az oldalamat, szabadon teheted. Sokat dolgozom azzal, hogy a legjobbat adjam Neked, ezért kérlek, becsüld meg ezzel azt, amit kapsz blogbejegyzéseim által. Minden más felhasználása az oldalon található tartalmaknak szerzői jogokat sért. Köszönettel, Cziráki Móni, szerző, Etikuspénzügyek.hu.

 

 

Még több értékes információt szeretnél? Kérd a Heti PénzTippet, melyben hetente küldök hasznos ötleteket, szempontokat, híreket a mindennapi pénzügyeidhez. KATTINTS!

 

Kérem a Heti PénzTippet!

 

Jól jönne néhány konkrét válasz a kérdéseidre? Eltűnt a pénzügyi tanácsadód? Belebonyolódtál a pénzügyi termékek útvesztőjébe? Csak írj vagy hívj, és beszélgessünk arról, ami Neked fontos pénzügyeidben. Apró betűk nélkül...

 

Visszahívást kérek!

 

Magad vennéd a kezedbe a pénzügyeidet, hogy elérhesd az anyagi biztonságot vagy akár a pénzügyi szabadságot? Szívesen tanulnál, fejlődnél ennek érdekében? Megnyitottuk az Érted a Pénzed - Pénzügyi tudatosság Akadémiát!

 

Akadémia előfizetés

 

Szívesen kötöd saját magad a biztosításaidat? Használd utasbiztosítás, lakásbiztosítás, KGFB és CASCO biztosítás megkötéséhez kalkulátorunkat! Miért előnyösebb ez számodra, mint más internetes alkuszok felületei? Mert azonnali, korrekt ajánlatösszehasonlítást kapsz. Probléma esetén pedig ügyfélszolgáltaunk és mi magunk segítünk megoldani azt - legyen szó ügyintézésről, káreseményről, változtatásokról. Itt kezdd!:

 

KALKULÁTOR és Biztosításkötés

 

 

Etikuspénzügyek.hu ügyfélelégedettségi felmérés

 

Az Etikuspénzügyek.hu blogon, amely 2017.január 6-án indult, 2020. május 10-ig az 

oldalmegtekintések száma 521.599

volt, ami naponta 400-500 oldal olvasót jelent. Szükséged van ránk Neked is :)?

 

Jól jönne a segítséged, Móni!

 

Lakásbiztosítás ajánlatot kérek

 

Két szívmelengető köszönet:

 

Köszönjük Cziráki Móni hiteltanácsadónak

Köszönet Cziráki Móninak

 

Elismerő szavak:

 

Oberfrank Zoltán ajánlása Cziráki Móni

 

 

"Mónikát lelkiismeretes és sikerorientált pénzügyi szakembernek és vezetőnek ismertem meg. Olyan ember aki komoly háttérismerettel és emberközpontú szemlélettel felvértezve támogatja kollégáit, ügyfeleit." (Jacsó László, Etyek - coach, tréner)

 

Ügyfeleim ezt mondják rólam - vélemények:

 

 

Tanácsadót választok

 

Kedvet kaptál ahhoz, hogy kipróbáld Magad pénzügyi tanácsadóként? Szakmabeli vagy és szeretnél kiteljesedni? Támogatásra vagy épp önállóságra vágysz? Beszélgessünk!

 

Szívesen dolgoznék veletek!

 

VÁLLALKOZÁSA VAN, CÉGVEZETŐ? Időt spórolok, hogy olyan dolgokkal foglalkozhasson, amik előre viszik...

 

vállalkozásod pénzügyeinek összehangolása

 

Kitöltöm a kérdőívet!

 

Média megjelenések:

 

Meglepetésben megjelent cikk - Cziráki Móni pénzügyi szakértőMEGLEPETÉS női magazin - 40 évesen nyugdíjba vonulni? - Papp Noémi cikkében szakértői közreműködés

 

PénzÜgyesek az RTL Klubon - Cziráki Móni pénzügyi szakértőRTL KLUB - PénzÜgyesek vetélkedő - szakértő tanácsadói közreműködés, a feladatok kitalálása és összeállítása, valamint részvétel a zsűriben

 

Cziráki Móni ATV Híradóban Somos AndrássalATV Híradóban Somos Andrással pénzügyi szakértőként arról, mi a következménye a karácsonyra felvett személyi kölcsönöknek

 

Interjú velem a pénzügyi tanácsadók munkájáról Interjút készítettek velem a pénzügyi tanácsadók munkájáról, elveimről és a NOK-ról A feltett kérdésekre adott válaszaimat a bdpst24.hu oldalán olvashatod.

 

Cziráki Móni küldetéseInterjúra hívott az Üzletem.hu oldal. Karrierről, szakmai kihívásokról, elvekről, tervekről beszélgettünk. Hiszen megtaláltam a küldetést, ami megállíthatatlanul hajt előre. Itt olvashatod

 

 

SEM IDŐD, SEM ENERGIÁD pénzügyi termékekkel, biztosításokkal foglalkozni? Eltűnt a pénzügyi tanácsadód, vagy meguntad, hogy már a sokadik hív fel, mostantól majd ő lesz az? Nincs pénzed, de szeretnéd, ha idővel lenne biztonságot adó megtakarításod? Van pénzed, de nem tudod, hogyan gyarapítsd okosan?

 

KÉRJ SZAKÉRTŐI SEGÍTSÉGET ! Független pénzügyi tanácsadás, ami Rólad szól - apró betűk nélkül...

 

VAGY TANULJ és fejlődj saját időbeosztásod és tempód szerint! Ezt kínálja a pénzügyi tudatosság akadémiánk!

 

INFORMÁCIÓT KERESEL PÉNZÜGYI TERMÉKEKKEL KAPCSOLATBAN? KATTINTS ÉS TALÁLD MEG ÚJ WEBOLDALAMON!

 

pénzügyek okosan - okos pénzügyek

Privát bankár - értékpapírszámla

állampapírok

unit-linked életbiztosítások

Egyéb megtakarítások

Egyéb befektetések

Nyugdíjbiztosítás

Önkéntes nyugdíjpénztár

NYESZ

Biztosítások gyermekeknek

Megtakarítások gyermekeknek

adómentes juttatás, költségoptimalizálás

Vállalkozói vagyonbiztosítások

Vállalkozói és szakmai felelősségbiztosítások

Lakás és jelzáloghitelek

Lakástakarékpénztár

CSOK

Nemzeti Otthonteremtő Közösség

Kockázati életbiztosítás

Balesetbiztosítás

Lakásbiztosítás

Társasházbiztosítások

Magán egészségbiztosítások

Pénzügyi tanácsadás Cziráki Móni

 

Kérem a Heti PénzTippet!

 

Jól jönne a segítséged, Móni!

 

MIUTÁN FELIRATKOZTÁL KATTINTS A KÉPRE ÉS KÜLDD EL, MIRŐL OLVASNÁL SZÍVESEN!

 

miről olvasnál szívesen

 

Címkék

Friss Hírek